Osmanlı’nın İlk Müzesi Aya İrini Kilisesi

Ayasofya'dan sonra Bizans'tan kalan en büyük ve en eski kiliselerden biri olan Aya İrini, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk müzesi olma özelliğine de sahip.

Bizans'ın Ayasofya'dan sonra en büyük ve en eski kiliselerinden biri olan Aya İrini, 330'larda İmparator Konstantinus tarafından inşa ettirildi.

Kilise ismini, o dönemlerde Hristiyanlığı yaymaya çalışan bir azizenin adından alır. Putperestlerin öldürmeye çalıştığı Aya İrini, yılanlarla dolu bir kuyuya atılmasına ve taşlanarak yerlerde sürüklenmesine rağmen mucize eseri ölmez. Bu olağanüstü olayları gören putperestlerin çoğu da Hristiyan olur ve İrini halkın gözünde azize mertebesine yükselir. Tek tanrılı dinin savunucusu İmparator Konstantinus da yaptırdığı kiliseye bu azizin ismini verir.

Ahşap olarak inşa edilen kilise, 532 yılında Nika Ayaklanması sırasında yanar. İmparator İustinianos, Ayasofya ile birlikte Aya İrini'yi de yeniden inşa ettirmişse de yapı başka yangınlar ve depremlerle çok zarar görür.Hagia Aya İrini Kilisesi

Her defasında yeniden onarılan kilise, İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sarayı'nın inşasıyla, saray avlusu içinde kalır. Uzun bir süre silah deposu olarak kullanılan kilise 1869 yılında müze haline getirilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk müzesi olan ve uzunca bir süre bu şekilde kullanılan Aya İrini Kilisesi, günümüze kadar gelen atriumlu (etrafı varaklarla çevrili avlu) tek kilisedir.

 


Yorum bırakarak düşüncelerini bizimle paylaşmaya ne dersin?

Sen de kişisel yorumunu etiketiyle yazabilirsin.


Sign In