İstanbul'un İçindeki Küçük Şehir: Bakırköy

Tarihi, İstanbul'un tarihi kadar eski olan Bakırköy, bu özelliğinin yanında şehrin ekonomik ve turizm alanında da en gelişmiş ilçelerinden biri ve nerdeyse İstanbul içinde küçük bir şehir konumunda.

Bakırköy'ün tarihini İstanbul'un tarihi olarak tanımlayabiliriz. Bakırköy, Bizans döneminde eski önemini koruduğu gibi, aynı zamanda askeri ve siyasi bir merkez konumuna da geldi. Zamanla Jeptimun, Makrohori, Makriköy, 1925'de de bugünkü Bakırköy adını aldı. İlçe sınırları içinde bulunan Yeşilköy (Ayastefanos) 1877-78'de Rus işgaline uğradı (3 Mart 1878), Ayastefanos Antlaşması da burada imzalandı. II. Abdülhamit burada tahttan indirildi. Bakırköy'ün tarihi gelişiminde Fransız işgalinin pek çok etkisi görüldü. İşgal daha sonra İstanbul'un kurtuluşu ile ortadan kalktı. Cumhuriyet dönemine adım atıldı.

Latin İmparatorluğu dönemindeki ismi Hepdoman'dı.

İstanbul, 12. yüzyılda Latin İmparatorluğu'nun bir parçası olunca Bakırköy de Hepdoman olarak anılmaya başlandı. Hepdoman adından başka Jeptimum adıyla anılan Bakırköy, Bizans'ın son dönemlerinde Makrohori (Uzunköy) olarak adlandırılıyor. 14. yüzyılın ortalarında Osmanlıların eline geçmesiyle, adı Makriköy'e dönüştü.

Bakırköy

Türklerin Bakırköy'e yoğun olarak yerleşmeleri 15. yüzyıllara rastlıyor. II. Abdülhamit döneminde gelişen ve köşklerle donanan Makriköy, 19. yüzyıl sonlarından beri İstanbul''un bir ilçesi durumundaydı. 1925' te ulusal sınırlar içindeki yabancı kaynaklı adların değiştirilmesi sırasında, adı Bakırköy olarak belirlendi.

İlçe sınırları içinde yer alan Yeşilköy(Ayastefanos), tarihsel bakımdan önem taşımaktadır. 1877 - 78 Osmanlı - Rus Savaşı sırasında, Rus işgaline uğramış ve ünlü Ayastefanos Anlaşması (3 Mart 1878) burada imzalanmıştı. Bir başka önemli olay da, 31 Mart olayını bastırmak için Selanik'ten yola çıkan Hareket Ordusu'nun 1909'da Ayastefonos'a gelmesidir. Burada toplanan Meclis-Milli, II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine karar vermişti.

Bakırköy

2. Dünya Savaşı'nın sonlarında Fransız askeri işgali altında bulunması Bakırköy'ün tarihi gelişmesinde ayrı bir olaydır. İşgal, İstanbul'un kuruluşu ile ortadan kalktı. Bakırköy de Cumhuriyet dönemine adım attı. Tarihi gelişmesi içinde, Antik Çağ'dan günümüze çeşitli tarihi eser bırakan Bakırköy'ün önemli tarihi eserleri olarak, Bizans döneminden kalma Fildamı (Fildamı Sarnıcı), 17. yüzyıl Osmanlı mimarisini yansıtan Baruthane, aynı dönemde yapılan, ancak 1875'de Sultan Abdülaziz tarafından yeniden inşa edilen Çarşı Camii ve çeşmesi, aynı dönemde yaptırıldığı sanılan Şifa Hamamı, 19. yüzyılda yaptırılan Bez Fabrikası (Bakırköy Pamuklu Sanayi Müessesesi), Yeşilköy yalıları, Bakırköy evleri, kiliseler, köşkler, Florya Deniz Köşkü sayılabilir.

Doğal Güzelliği, İklimi ve Turizmi

Marmara Denizi kıyı şeridinde yer alan Bakırköy, baş döndürücü kentleşme hızına karşın, doğal güzellikleri açısından yine de İstanbul'un anılmaya değer bölgelerinden biridir. 30 - 35 yıl öncesine kadar uçsuz bucaksız çayırlarının uzandığı birbirinden uzak yerleşmeleri ile kırsal kesimin tüm özelliklerini gösteren Bakırköy günümüzde tam bir kent görünümünde.

Bakırköy

Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt ve Ataköy Plajları, kıyı kahveleri, gezinti yerleri ile yöre halkına hizmet veren Florya'nın önemli bir yeri var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Atatürk'ün buyruğu ile kurulmuş Atatürk Ormanı, doğal güzelliğinin yanında önemli oksijen kaynağı. Marmara Denizi kıyı şeridi boyunca yer alan plajları, doğal güzellikleri Bizans döneminden kalma Fildamı, Osmanlı döneminin Çarşı Camii, Ahmet Hatun Camii gibi eserler, Osmanlı İmparatorluğu'nun Bakırköy'e bıraktığı görülmeye değer tarihi yapıtlar. Bugün Yunus Emre Kültür Merkezi olan bina Osmanlı döneminin baruthanesi. Azatlı Baruthanesi, Ayastefanos, Rus Anıtı ve Bakırköy Hamamı diğer tarihi eserler.

Hava, kara ve deniz ulaşımı açısından Türkiye’nin en zengin ulaşımına sahip Bakırköy, uluslararası havacılık alanında faaliyet gösteren Atatürk Havalimanı ile büyük bir turizm potansiyeline sahip. Kültür merkezleri, sosyal hizmet alanları, beş yıldızlı oteller, dünya standartlarında büyük alışveriş merkezleri ile Bakırköy turizme yönlendiriliyor.

Bakırköy

İlçenin Sosyal Dokusu

Bakırköy; esnaf, bürokrat ve emeklilerin meydana getirdiği toplum yapısına sahip. Yeniden yerleşim hemen hemen yok gibi. Bu nedenle mevcut nüfus ve yapısı uzun yıllar bu düzeyde kalmış. Bakırköy'de Cevizlik, Yenimahalle ve Sakızağacı mahalleleri, en eski yerleşim alanları olmaları nedeniyle mimaride o günlerin özelliğini taşıyor.

1960'dan sonraki yıllarda kurulmaya başlanan Ataköy Siteleri 20 yılı içeren zaman zarfında büyük gelişme göstermiş olup, mimari ve şehircilik planlamasında örnek bir düzeye ulaştı. Halen kısım olarak ifade edilen bu mahalleler 1. kısımdan 11. kısma kadar yeşil alanları, dinlenme yerleri, gezi pistleri, alışveriş merkezleri, kültürel ve sosyal tesisleriyle bir bütün olarak Ataköy gerçek anlamda örnek yerleşim alanı oldu.


Yorum bırakarak düşüncelerini bizimle paylaşmaya ne dersin?

Sen de kişisel yorumunu etiketiyle yazabilirsin.


Sign In