Fener Rum Patrikhanesi’nin Tarihi

Üç dinin buluşma noktası İstanbul'un, Ortodoks Hristiyanları için çok özel bir önemi var. Tarihi Yarımada’da yer alan Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks mezhebinin merkezidir.

Ortodoks dünyasının merkezi olan Fener Rum Patrikhanesi’nin bulunduğu İstanbul ve dolayısıyla Fener semti, Ortodoksların manevi başkenti sayılıyor. Yunanistan kralı Konstantin'in torunu Prenses Maria Olimpia'nın vaftiz töreni de Ortodoks Hristiyanlar için çok önemli olan bu patrikhanede gerçekleştirilmişti.

Fener Rum Patrikhanesi'nin tarihi 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Patrikhane'nin tarihi ibadet yeri olan Aya Yorgi Kilisesi 1601'e kadar “Kadınlar Manastırı” olarak kullanılıyordu. Manastır, Patrik II. Timoteos zamanında yeniden inşa edilerek 1614 yılından sonra “Ortodoks Rum Patrikhanesi Kilisesi” olarak kullanılmaya başlandı. 

Bina, bir rivayete göre 1701'de Osmanlı padişahı I. Mustafa'nın, bir diğer rivayete göre de padişah III. Ahmed zamanında baş vezirin emriyle 1704 yılında yıkıldı. Bazilika şeklinde inşa edilen bina, 1720 tarihinde yeniden yapıldı ve şimdiki görüntüsüne 1800'lü yıllarda yapılan kapsamlı bir restorasyonla kavuştu.Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi

Patrikhaneye üçlü bir kapıdan giriliyor. Basamaklardan yukarı doğru çıkıldığında karşılaşılan ana kapı kapalı tutulduğu için hemen soldaki kapı kullanılarak Aya Yorgi Kilisesi’ne geçiliyor.

Kilisenin ana ibadet mekânı 12 havariyi ifade eden ve üzerinde havarilerin tasvirleri bulunan 12 sütun üzerine inşa edilmiş. Çeşitli kiliselerde bulunan taşınabilir üç mozaik ikon da burada yer alıyor. Bu ikonlardan dünyada sadece on ya da on beş tane bulunuyor. İkonalardaki etkileyici tahta oymacılığı (ikonostasion) için iki ustanın kırk yıl çalıştığı rivayet ediliyor.

Kilisenin sağ tarafındaki demir kaplamadan görülen sütun parçasında bulunan bir delik nedeniyle bunun İsa'nın gerildiği çarmıh olduğuna inanılıyor.

Patriklik Tarihi

Patriklik M.S 34'te kuruldu ve 325'e kadar bugünkü Gümüşhane'de gizli bir kilisede çalıştı. 313'te Hıristiyanlık yasak din olmaktan çıkınca Patriklik, İstanbul'da, Galata bölgesine taşındı.

Patriklik 330 - 360 yılları arasında şimdiki Aya İrini Kilisesi'nin eski binasındaydı. 360'da eski Ayasofya'ya taşınan Patriklik 532'de yeni Ayasofya yapılırken İstanbul'da bilinmeyen bir yerde faaliyetlerini sürdürüp 537'de yeni Ayasofya'ya taşındı. 1204'te Latin istilası sırasında İznik'e sığındı. 1261'de İstanbul'a dönerek 1453 yılına kadar orada kaldı.Fener Rum Patrikhanesi Tarihi

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fethettikten sonra II. Gennadios'u patrik ilân etti. Patrikhane, Oniki Havariler Manastırı (Fatih Camii'nin yeri), Çarşamba'da Pammakaristos Meryem Ana Manastırı, Fener'deki Meryem Ana Kilisesi ve Ayios Dimitrios Kilisesi'nde görev yaptı.

Yolunuz bu taraflara düşerse bu ihtişamlı eseri ve kültürü yakından görmenizi öneririz.


Yorum bırakarak düşüncelerini bizimle paylaşmaya ne dersin?

Sen de kişisel yorumunu etiketiyle yazabilirsin.


Sign In