Bizans’tan Bugüne Sümbül Efendi Cami

Bizans’tan Bugüne Sümbül Efendi Cami

Kocamustafapaşa semtinde bulunan Sümbül Efendi Camii, Kocamustafapaşa Camii olarak da biliniyor.

Yapı, Bizans döneminde şehrin merkezinden uzakta bir kızlar manastırıymış. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen manastır, İstanbul’un fethine kadar manastır ve kilise olarak faaliyet gösterdikten sonra 1486'da camiye dönüştürülüyor. Daha sonra, caminin çevresi derviş hücreleri, imaret, sıbyan mektebi, medrese ve hamam gibi çeşitli bölümlerle bir külliye halini alıyor.

Cami, devrin en nüfuzlu sufilerinden ve İstanbul halkının sevgisini kazanmış velilerden Sümbül Efendi’nin ismini alıyor. Halvetiliğin İstanbul’daki en yaygın kolu olan Sümbüliliğin kurucusu olan Sümbül Efendi, vefatından sonra külliyenin avlusundaki türbesine gömülünce gerek tekke gerekse külliyenin tamamı onun adıyla anılıyor.

Bizans’tan günümüze Hıristiyan, Müslüman birçok kişinin ibadet etmek için ziyaret ettiği külliyede, Hz. Ali’nin torunu Hz. Hüseyin’in kızları Fatma ile Sakine de gömülü olduğu söyleniyor. Bir rivayete göre de Müslüman olup Sıdıka Hatun adını alan Konstantin’in kızı Katerina da öldüğünde buraya gömülüyor.

Günümüzde Sümbül Efendi Cami, yaptığı hayır işleriyle anılıyor. İlim Hizmet Vakfı vasıtasıyla, geçtiğimiz senelerde vefat eden ve etrafında hayırsever, münevver kişiliğiyle tanınan Yaşar Gürdan hanım, burada kendi imkanlarıyla kimsesi olmayan kızları okutuyormuş.


Yorum bırakarak düşüncelerini bizimle paylaşmaya ne dersin?

Sen de kişisel yorumunu etiketiyle yazabilirsin.


Sign In