İstanbul’da Kadın Eserleri: Bezmiâlem Valide Sultan Camii

İstanbul’da Kadın Eserleri: Bezmiâlem Valide Sultan Camii

İki kıtaya uzanan benzersiz siluetiyle bir kadına benzer İstanbul. Zarif güzelliği betimlenirken sanki kadınlarının güzelliği anlatılır.

İstanbul gibi güzel İstanbul kadınları kokar şehrin dört bir yanı... Her köşesinde, bu kentin yetiştiği güzel kadınlarının izlerini barındırır. İmparatoriçeleri, valide sultanları, haseki sultanlarıyla İstanbul, güzelliğiyle olduğu kadar zekalarıyla da anılan nüfuz sahibi kadınlarıyla da ünlüdür. İstanbul’un yazılı tarihinde bir adım geriden söz edilse de onlardan; kapı ardından devlet yöneten, entrikalarla oğlunu tahta çıkarıp padişah yapan, haremin en güçlü kadını olmak için mücadele veren bu kadınlar, İstanbul’un tarihinde önemli izler bırakır. Kimi zaman iktidar mücadeleleri ve saray entrikalarıyla anılır isimleri, kimi zaman hayırseverlikleriyle ya da şehre bıraktıkları mimari şaheserlerle...

Bezmiâlem Valide Sultan Camii

Kalem gibi ince minareleri ve zarif görüntüsüyle Dolmabahçe Sarayı’nın güneyinde, sahilde yer alan Bezmiâlem Valide Sultan Camii, II. Mahmut'un ikinci eşi ve padişah Abdülmecit'in annesi Bezmiâlem Valide Sultan’ın isteği üzerine yaptırılıyor. Dolmabahçe Sarayı bütünü içinde düşünülüp sarayla birlikte anıldığından Dolmabahçe Camii olarak da bilinen caminin mimarı, dönemin ünlü mimarlarından Garabet Balyan. Yüksek kubbesi, zarif minareleri, Barok-rokoko tarzıyla belirgin bir üsluba sahip olan yapı, aynı zamanda İstanbul’un en aydınlık camilerinden biri.

Bezmialem Valide Sultan Cami

Caminin tamamlanmasından iki sene önce Osmanlı Sarayı’nı kasıp kavuran verem salgını nedeniyle vefat eden Bezmiâlem Valide Sultan, son büyük valide sultan olarak anılıyor. Gürcü ya da Çerkez kökenli olduğu rivayet edilse de hareme alınan kız çocuklarının kökenleri kaydedilmediğinden bu konuya ilişkin kesin bir bilgi yok. On altı yaşında tahta geçen oğlu Abdülmecid’e akıl hocalığı yapan Bezmiâlem, hayırsever ve münevver kişiliğiyle tanınıyor. Yaptırdığı birçok eser arasında en önemlileri, dönemin ilk modern halk sağlığı teşkilatı olarak kabul edilen “Vakıf Gureba Hastanesi” ve modern eserlerin okutulduğu çağdaş bir eğitim kurumu olan “Mekteb-i Maarif ve Valide Mektebi.”


Yorum bırakarak düşüncelerini bizimle paylaşmaya ne dersin?

Sen de kişisel yorumunu etiketiyle yazabilirsin.


Sign In