Висината на стипендијата има тенденција да се зголемува со нивото на образование што студентот го посетува. Повеќето универзитети имаат свои договори за стипендии покрај оние што ги нуди владата и други организации, па на студентите на кои им е потребна стипендија им се советува да ги посетуваат веб-страниците на нивните универзитети. Некои од стипендиите што ги нуди владата во Турција вклучуваат турски курсеви доколку студентот не може да обезбеди сертификат за владеење на турски јазик по пристигнувањето. Друга помош што им се дава на студентите освен месечни парични исплати вклучува здравствено осигурување и сместување за периодот на студирање во однос на универзитетот на студентот.

Определување

  • Парична помош доаѓа од различни организации како и од владата.
  • Стипендии кои можат да ги покријат трошоците за транспорт.
  • Стипендии кои нудат лингвистичка помош за студентот.
  • Можност за престој во просториите на универзитетот преку стипендии за сместување.
  • Стипендии кои ги покриваат трошоците за здравствено осигурување во периодот на студирање.

Истанбул е град за високо образование благодарение на многуте можности што ги нуди. Градот е исполнет со универзитети, а секој универзитет има различна можност за стипендирање. На многу студенти им е потребна помош од други за нивното образование за време на нивните универзитетски години, а стипендиите се број еден помош што студентите можат да ја добијат за нивното образование. Универзитетите најчесто имаат свои договори за стипендии за студентите. Универзитетите во Истанбул покажуваат дека имаат исто толку можности за стипендирање на нивните странски студенти колку и нивните турски студенти, ако не и повеќе. Меѓународен студент може да има стипендии од Република Турција, како и од нивната матична земја, а од универзитетот, тие присуствуваат покрај националните и меѓународните организации.

 Износот на стипендијата се зголемува со нивото на вашето образование, што покажува дека овие стипендии сами по себе се мали награди. Додека стипендиите генерално значат месечни исплати на значителна сума пари, постојат и други видови стипендии. Овие други стипендии вклучуваат турски курсеви за оние без сертификат за познавање на турски јазик, покривање на трошоците за здравствено осигурување за време на периодот на студирање и помагање во условите за сместување на студентот. Дојдете и искористете го она што може да ви го понуди студирањето во Истанбул

Често поставувани прашања

Дали универзитетите во Истанбул нудат стипендии?
Да, универзитетите во Истанбул ги водат своите студенти до можности за стипендирање покрај тоа што имаат свои договори за стипендија.
Каде можам да добијам стипендија за време на студирањето во Истанбул?
Турција е одлична опција за високо образование бидејќи им нуди на меѓународните студенти многу можности за стипендирање. Студентот може да има стипендија од нивната матична земја, Република Турција, универзитетот што го посетува, како и од националните и меѓународните организации со стипендии.
Што вклучуваат стипендиите во Турција?
Стипендиите вклучуваат месечни исплати за студенти врз основа на нивното ниво на образование, помош во познавање на турскиот јазик, услови за сместување и помош за трошоците за нивното здравствено осигурување.