Нашата влада воспостави голем број строги правила за да обезбеди правилно функционирање на медицинското поле. И ако чувствувате болка од било каков медицински проблем како резултат на лошата администрација на лекарите и нивниот персонал, адвокатската канцеларија за медицински небрежност во Истанбул Турција може да ви помогне со своите најдобри и најискусни адвокати.

Какви услуги обезбедуваат правните фирми за небрежност во Истанбул Турција? 

Секоја адвокатска канцеларија за медицински небрежност во Истанбул ќе ви ги понуди следниве услуги:

  • да ви обезбеди стручни адвокати кои ќе работат со вас за да ви го подобрат животот користејќи кратка студија на случај
  • да ви помогне при собирањето сведоштва од медицински персонал, професионалци и други надворешни лица
  • да ви обезбеди целосна медицинска евиденција за соодветниот медицински случај
  • спроведување на темелна правна анализа и одредување на најдобриот одговор за вашиот случај
  • соработка со законски помошник за утврдување на основаноста на случајот и преглед на медицинските белешки

Подобриот и поздрав живот на една личност е доведен под услови и услови, што резултира со создавање структура на здравственото право. Морално прифатливото извршување на односот пациент-лекар, употребата на лекови на рецепт и терапевтските опции резултираа со напредок во областа на здравственото право.

Како адвокат за здравствено право во Истанбул, ние им служиме на локални и меѓународни клиенти во областа на здравственото право, фокусирајќи се на комуникацијата помеѓу клиентот и лекарот. Уставот вклучува прописи поврзани со здравјето во различни области. 

Правна одговорност за здравствена заштита

Поради поврзаноста помеѓу лекарот, пациентот и организацијата, тие имаат права и одговорности еден кон друг. Адвокатот за здравствено право во Истанбул, особено, е обврзан со закон да ги истражи овие три врски.

Правна одговорност произлегува ако некој се однесува спротивно на законот за долгови што му се должат според договорот во рамките на интеракцијата помеѓу лекарот, пациентот и организацијата. Како резултат на тоа, здравствениот работник има морална одговорност кон пациентот затоа што лекарот не постапува директно спротивно на намерата на пациентот, да му даде поддршка и внимание на пациентот и лично да го спроведе процесот на преглед, а со тоа ги прекршува законските дејствија. во договорот.

Пациентот е законски одговорен за загрозување на безбедноста на организацијата и лекарот, за обесчестување на лекарот и пациентот, попречување на процесот на испитување и преземање дејствија против намерата на лекарот и компанијата. Доколку овие 3 главни компоненти не се исполнети, пациентот е правно одговорен според законите и Уставот.

Ако здравствениот работник или организација му наштети на пациентот, открива информации за пациентот или не ја следи Регулативата за правата на пациентот, тоа е почетна точка на правната одговорност за здравствениот работник и организацијата под опсегот на правата на пациентот.

Често поставувани прашања

Колку пари ќе заштедам ако се лекувам во Турција?
Разликите во цените се огромни. Лекувањето во Турција ви заштедува многу пари. Речиси сите хируршки и медицински процеси се значително поевтини отколку во другите европски дестинации.
Што е со моето време за опоравување?
Како што претходно кажавме, Турција е преполна со висококвалитетни здравствени установи и целосно квалификувани лекари. За време на вашиот престој на лекување, ќе ги добиете сите неопходни опции за физикална терапија и последователни третмани.
Може ли мојата осигурителна компанија да плати за мојата процедура во Турција?
Силно ве советуваме да го контактирате вашиот обезбедувач на осигурување пред да донесете какви било одлуки. За нивните покриени процеси, некои даватели на осигурување имаат многу софистицирани и обемни полиси. Некои закони недвосмислено наведуваат дека не ги опфаќаат операциите со странство.