Се наоѓа на улицата Каракурум во областа Тарлабаши во Бејоглу. Асирската заедница ја купила локацијата на која била изградена црквата во 19th век. Според ерменски извори, таму постоела црква помеѓу годините на 1650   1780. Црквата била обновена во септември 61863 и бил отворен за верски служби и го користеле и Ерменците и Асирците како заедничко светилиште. Во 1870, црквата беше тешко оштетена во пожар и беше опширно обновена и обновена во 1878.

Стариот објект на црквата е срушен во 1961 а потоа беше повторно изграден и повторно отворен за верски служби на посебна церемонија во 1961. Тоа е грациозен пример за ѕидање во стилот на градот Мардин, кој се наоѓа во југоисточниот дел на Турција. Ваквата изработка е особено видлива во главите на венец колони користени во црквата. Покрај црковната зграда, има и анекс кој содржи црковно училиште и административен дел.