Овој замок беше нарачан од Султанот Мехмед Освојувачот in 1472 и е еден од најстарите примероци на цивилна архитектура во Истанбул. Музејот на киоск со плочки се користел како Музеј на империја помеѓу годините на 1875-1891, и беше отворен за јавноста како музеј Фатих, каде Турски и исламски уметнички дела беа прикажани. Влезот на замокот е еднокатен, додека задниот дел на зградата додава уште еден кат, а на влезот има мермерен трем со 14 колони. Предкомората на замокот е украсена со мозаична кинеска изработка и има шест соби и една централна сала. Во оваа прекрасна зграда е изложена кинеската работа и керамика од селџучката и османлиската ера.