Многу архитектонски дела биле изградени во Истанбул во текот на Кануни период. Архитектонските дела изградени во овој период, особено оние од Мимар Синан (Архитект Синан), му даде сосема нов изглед на градот. Меѓу најзначајните се; Сулејманија џамија и околниот комплекс, Шехзадебаши џамија и околниот комплекс, Џамијата Султан Селим и околниот комплекс, Џамијата Џихангир, џамиите изградени на име Михримах султан во Едренекапи и Ускудар, и Хасеки околниот комплекс и Бања Хасеки нарачана на име на Хурем Султан.

За време на периодот на Кануни султан Сулејман, Истанбул станал поорганизиран град. Во еден поглед, беа спречени нови миграции, а исто така беше забранета изградба на куќи околу ѕидови и беше обврзано секоја куќа да има капа над прозорците и да се користи камена конструкција во секоја зграда во Галата.