Првите жители на Истанбул

Ископувањата спроведени во пештерата Јаримбургаз открија докази за човечка култура во регионот на езерото Кучукчекмеџе. Колективното населување на Истанбул, кој подоцна ќе стане еден од најпреполните градови во светот, датира од шестиот милениум п.н.е. Овие општества населувале пештери и на европската и на анадолската страна на градот.

Додека првите општества што постоеја во областа на Истанбул беа номадски и полуномадски, со текот на времето се појавија повеќе културно развиени групи - чија егзистенција се потпираше на риболов, земјоделство и сточарство. Истражувањето спроведено во Фикиртепе покажа дека овие општества се занимавале со риболов и одгледување животни како кучиња, овци, кози, волови и свињи од шестиот милениум п.н.е.

Формирање на градот

Со доаѓањето на Третиот милениум п.н.е., населувањето во Истанбул и околните области брзо се зголемило и почнале да се формираат градови-држави. Во текот на целата историја на областа, а особено во оваа ера, областа во близина на плоштадот Султанахмет - кој подоцна ќе стане седиште на три различни империи - беше важен фокус на населувањето.

Првите општества што живееле во и околу Истанбул - кој денес е толку важен економски центар на глобалната арена - биле номадски и полуномадски. Во третиот милениум п.н.е., по формирањето на постојани населби, плоштадот Султанахмет и областа во близина станаа важен центар на раст.