Nalazi se na anatolskoj/azijskoj strani Bošpora u blizini pristaništa Beylerbeyi, uz more. Naručio ga je Sultan Abdulhamid II in 1778 u spomen na svoju majku Rabia Sultan. To je djelo Arhitekt Tahir Ağa.

Džamija je barokni u stilu i građena je od klesanog kamena. To je zdanje sa 55 prozora, dva minareta i izravnano osmougaonim tlom. Ima jednu kupolu, a prostor ispred mihraba pokriven je polukupolom.

Interijer je začinjen kaligrafskim umjetninama. Džamija čuva osmansko i europsko blago encaustic tile work. U tom okviru, džamija je kao izložba različitih kultura.