دانشگاه ها تحت فرآیندهای اعتباربخشی و تضمین کیفیت توسط نهادهای مؤسسات آموزش عالی که بر یکدیگر نظارت دارند، می گذرد. شورای آموزش عالی از دهه 80 میلادی فرآیند اعتباربخشی و تضمین کیفیت را در دانشگاه های ترکیه در ترکیه انجام داده است. شورا به مؤسسه آموزش عالی اجازه می دهد مدارکی را که در تمام نقاط جهان بر اساس اختیاراتی که از مؤسسات آموزش عالی بین المللی می گیرد، به رسمیت بشناسد. 

از طریق تضمین کیفیت، شورای آموزش عالی در ترکیه اطمینان حاصل می کند که آموزش و خدمات مرتبطی که موسسه آموزش عالی ارائه می دهد مطابق با استانداردهایی است که توسط مقامات ملی و بین المللی تعیین شده است. این تضمین کیفیت از طریق برنامه ارزیابی خارجی سازمانی، که توسط شورای کیفیت آموزش عالی ترکیه که با سایر موسسات آموزش عالی بین المللی همکاری می کند، انجام می شود. دانشگاه‌هایی که این برنامه را با موفقیت به پایان می‌رسانند، می‌توانند دیپلم و مدرکی را که در سراسر جهان به مدت پنج سال شناخته شده است، اعطا کنند. هر دانشگاه هر پنج سال یک بار برنامه را انجام می دهد.

های لایت

· سیستم های آموزش عالی شناخته شده بین المللی.

· مدارک و مدارک تحصیلی که توسط سایر دانشگاه ها در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است.

· شورای آموزش عالی در ترکیه مؤسسات آموزش عالی را تأیید و نظارت می کند.

· استانداردهای بین المللی تضمین کیفیت که دانشگاه های استانبول رعایت می کنند.

هر دانشگاه باید به لطف برنامه تضمین کیفیت هر پنج سال یکبار برای ارتقای راه خود تلاش کند.

تحصیل در دانشگاه در یک کشور خارجی فرآیندی طولانی و احتمالاً سخت است، اما دوام و کیفیت شما را نیز نشان می دهد. فرض کنید می توانید برای یک برنامه آموزش عالی در یک کشور خارجی درخواست دهید. در این صورت، به این دلیل است که مؤسسات آموزش عالی که سخت برای دانشگاه ها تلاش می کنند تا تحصیلات بالاتر از درجه معینی را در سراسر جهان ارائه دهند. هر کشوری دارای نهادهایی است که مؤسسات آموزش عالی را به ازای سایر مؤسسات در حوزه بین المللی تأیید می کنند. این نهاد شورای آموزش عالی در ترکیه است و برای دانشگاه ها کار می کند تا این موسسات هر روز پیشرفت کنند. 

شورای آموزش عالی در ترکیه مسئولیت تضمین کیفیت دانشگاه ها را بر عهده دارد و از طریق برنامه ارزیابی خارجی سازمانی که توسط شورای کیفیت آموزش عالی ترکیه انجام می شود، بر این دانشگاه ها نظارت می کند. این برنامه توسط همه دانشگاه ها هر پنج سال یکبار اعمال می شود تا نشان دهد که چگونه خود را بهبود بخشیده اند. پس از تکمیل تضمین کیفیت، دانشگاه می تواند به دانشجویان خود که از یک برنامه فارغ التحصیل شده اند، مدارک و دیپلم هایی که در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شوند، اعطا کند.

سوالات متداول

آیا مدارکی که دانشگاه های ترکیه ارائه می دهند در سایر نقاط دنیا معتبر است؟
شورای آموزش عالی تقریباً تمام دانشگاه های ترکیه را در ترکیه معتبر کرده است.
فرآیند تضمین کیفیت برای دانشگاه های ترکیه چگونه پیش می رود؟
شورای آموزش عالی در ترکیه مسئولیت تضمین کیفیت دانشگاه ها را بر عهده دارد و از طریق برنامه ارزیابی خارجی سازمانی که توسط شورای کیفیت آموزش عالی ترکیه انجام می شود، بر این دانشگاه ها نظارت می کند. این برنامه توسط همه دانشگاه ها هر پنج سال یکبار اعمال می شود تا نشان دهد که چگونه خود را بهبود بخشیده اند.
چه کسی صلاحیت اعتبار بخشی به دانشگاه های دیگر را می دهد؟
مؤسسات آموزش عالی بین المللی هر از گاهی دور هم جمع می شوند تا استانداردهایی را برای تضمین کیفیت تعیین کنند که منجر به اعتبار می شود.