این پارک استانبول به ویژه در میان مردم محلی که برای نوشیدن چای و لذت بردن از یک پیک نیک به اینجا می آیند، در حالی که از گرما و فشارهای شهر فرار می کنند، محبوب است.

زمانی که جنگل بزرگی بود، منطقه ای که اشغال می کرد، زمانی به عنوان شکارگاه فرمانروایان عثمانی استفاده می شد و محل مورد علاقه آن بود. سلطان عبدالحمید دوم، که بعداً دیوارها را ساخت و یک دریاچه، خانه ها و یک کارخانه چینی به آن افزود.

این پارک به دو قسمت تقسیم می شود و با پل به بقایای قصر کیراگان کمپینسکی در نزدیکی آن متصل می شود. درختان، درختچه‌ها و گل‌های زیادی از سراسر جهان از جمله سرو، کاج، بلوط و سرو دارد که قدمت آن‌ها به دوره عثمانی می‌رسد.

این دریاچه مرکز آن را اشغال کرده و دارای یک فواره بزرگ است.

نشانی: چیراغان کادسی، یلدیز، استانبول