درباره استانبول تماس با ما

یک فرم نویسنده شوید

زندگی در شهر وجود دارد، بخشی از آن شوید!

ما بررسی خود از شهر را با ویژگی های جدید خود بهبود بخشیده ایم. کسانی که واقعا زندگی می کنند، تجربه می کنند و منبع انرژی شهر، استانبول را به اشتراک می گذارند، همگی خوش آمدید به ما بپیوندند! ما از همه دعوت می کنیم تا برای Istanbul.com بنویسند، نقاط مورد علاقه خود را در شهر به اشتراک بگذارند، استانبول را به جهان معرفی کنند، و مسافران و بازدیدکنندگان استانبول را راهنمایی کنند!

آیا شما پلتفرم خود را دارید؟