درباره استانبول تماس با ما

نوع حمل و نقل

مشاهده همه موارد

استانبول شهر بزرگی است و وسایل حمل و نقل مختلفی توسط مردم در سراسر شهر استفاده می شود.

فرودگاه های استانبول

مشاهده همه موارد

دو فرودگاه در استانبول وجود دارد که در دو سمت مختلف استانبول قرار دارند: فرودگاه استانبول و فرودگاه سابیها گوکچن.