Πληροφορίες Επικοινωνία

Οροι και Προϋποθεσεις

1-Αρμοδιότητες του istanbul.com 

Το istanbul.com είναι ένα εμπορικό σήμα του Cityberry® Tourism Agency, εγγεγραμμένο μέλος της Ένωσης Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων (TURSAB) με Αριθμό Άδειας: 11745.

- Με την αγορά του Istanbul.com και τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτό, οι χρήστες θεωρείται ότι έχουν συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το ταξιδιωτικό γραφείο Cityberry.

- Το istanbul.com ενεργεί αποκλειστικά ως διανομέας εισιτηρίων και δεν είναι ο διοργανωτής ή ο «πάροχος» εκδηλώσεων, όπως ορίζεται από το Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών.

- Το istanbul.com φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τις πωλήσεις και τη διανομή εισιτηρίων.

- Η istanbul.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με την εκδήλωση/αξιοθέατο/παράσταση/παροχέα υπηρεσιών (εφεξής «Αξιοθέατο»).

- Τα εισιτήρια, φυσικά ή ηλεκτρονικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να μεταπωληθούν.

- Το istanbul.com δεν φέρει ευθύνη για χαμένα ή κατεστραμμένα εισιτήρια.

2-Επικοινωνία μέσω email

-Με την ολοκλήρωση μιας αγοράς, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι το Cityberry Travel έχει το δικαίωμα να στέλνει email συναλλαγών και ειδοποιήσεων.

- Οι χρήστες συναινούν επίσης στην κοινοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους με τρίτους για την παροχή υπηρεσιών και παροχών.

3-Αξιοθέατα / Υπηρεσίες

- Οι Όροι & Προϋποθέσεις Αξιοθέατων ενδέχεται να διαφέρουν και καθορίζονται από τον εκάστοτε πάροχο.

- Οι πελάτες του istanbul.com δεσμεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των Αξιοθέατων (διατίθενται στον ιστότοπο κάθε αξιοθέατου) όταν χρησιμοποιούν τα εισιτήριά τους istanbul.com

- Οι ώρες λειτουργίας των Αξιοθέατων ενδέχεται να διαφέρουν και συνιστάται στους χρήστες να επαληθεύουν απευθείας με το σχετικό αξιοθέατο.

- Το istanbul.com διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί εκδηλώσεις, αξιοθέατα ή εκπομπές από τις υπηρεσίες του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα εκδοθούν επιστροφές χρημάτων.

4- Ξεναγήσεις

- Οι ξεναγήσεις στα μουσεία απαιτούν κράτηση εκ των προτέρων και τη συνοδεία πιστοποιημένων ξεναγών. Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν το χρονοδιάγραμμα των ξεναγήσεων.

- Οι χρήστες πρέπει να απέχουν από την παρεμπόδιση των ξεναγήσεων. Το Cityberry Travel διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει άτομα που ενοχλούν την περιήγηση σύμφωνα με τους όρους του έβδομου μέρους.

- Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη άφιξη στο σημείο συνάντησης. Οι καθυστερημένοι δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην ξενάγηση.

- Οι χρήστες που ταξιδεύουν από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων και την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών.

5- Επιστροφές & Ακυρώσεις

- Οι παραγγελίες μπορούν να ακυρωθούν έως και 24 ώρες πριν από την έναρξη των ημερομηνιών των υπηρεσιών ("Περίοδος ακύρωσης"), είτε μία ημέρα πριν από την πλησιέστερη κράτηση είτε προτού ο χρήστης επισκεφτεί κάποια αξιοθέατα.

- Αιτήματα ακύρωσης μετά την περίοδο ακύρωσης δεν υπόκεινται σε επιστροφή χρημάτων.

- Οι υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στη σελίδα αξιοθέατου.

- Καμία επιστροφή χρημάτων για υπηρεσίες όπου οι χρήστες αγόρασαν ένα εισιτήριο μίας εισόδου στα εκδοτήρια εισιτηρίων έλξης. (συμπεριλαμβανομένου του κόστους για βρέφη που πρέπει να αγοραστεί στην είσοδο των αξιοθέατων)

- Τα αξιοθέατα που απαιτούνται για κράτηση απαιτούν 24ωρη ειδοποίηση ακύρωσης. Δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων εντός 24 ωρών από την ώρα έναρξης του αξιοθέατου. Δεν θα ισχύει καμία παράσταση.

- Οι παραδοθείσες κάρτες δημόσιας συγκοινωνίας δεν επιστρέφονται σύμφωνα με τις πολιτικές του παρόχου υπηρεσιών «Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης».

- Χωρίς διαφορετικούς όρους ακύρωσης, ισχύουν τα ακόλουθα για όλες τις υπηρεσίες και τα αξιοθέατα:

    • Για όλες τις ακυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων υπηρεσιών, ισχύει χρέωση εισόδου 5%.

    • Λιγότερο από 24 ώρες ή μη εμφάνιση: Χωρίς επιστροφή χρημάτων.

- Τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων πρέπει να υποβάλλονται μέσω του [προστασία μέσω email] διεύθυνση email συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κράτησης παραγγελίας ή τυχόν σχετικών εγγράφων με την παραγγελία του χρήστη.

6- Έκτακτη Ακύρωση

- Το Cityberry Travel διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη δραστηριότητα την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς προειδοποίηση, εάν οι καιρικές συνθήκες, οι επίσημες εντολές, οι απεργίες ή άλλες απρόβλεπτες ή αναπόφευκτες εξωτερικές συνθήκες, ιδίως ανωτέρα βία, καθιστούν την εκτέλεση της δραστηριότητας αδύνατη, σημαντικά δυσκολότερη ή θέτουν σε κίνδυνο το. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παραγγελία μπορεί να επαναπρογραμματιστεί.

7- Αποκλεισμός Συμμετοχής

Το Cityberry Travel διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή των χρηστών σε δραστηριότητες ή να τους αποκλείσει εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή άλλους ή εμπλακούν σε συμπεριφορές που διακόπτουν τις περιηγήσεις (όπως υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ). Αυτή η πολιτική επεκτείνεται σε χρήστες που παραπέμπονται από άλλους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα εκδοθούν επιστροφές για την καταβληθείσα τιμή.

8- Ζώνη ώρας

- Η ζώνη ώρας του Cityberry Travel είναι έγκυρη για όλους τους υπολογισμούς ώρας και προθεσμίας.

- Ζώνη ώρας στην Κωνσταντινούπολη (GMT+3)

9 - Αλλαγές σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

- Οι Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τις υπηρεσίες, τις εκδρομές και άλλες τουριστικές υπηρεσίες που περιγράφονται στην Ενότητα 3 μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για μελλοντικές κρατήσεις. Κάθε κράτηση υπόκειται στους ειδικούς όρους που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Οι χρήστες συμφωνούν να τηρούν τους όρους που ισχύουν τη στιγμή της χρήσης, ανεξάρτητα από τους όρους που έγιναν αποδεκτοί κατά τη στιγμή της αγοράς.)