Βρίσκεται εντός των ορίων του Beykoz συνοικία στην Ανατολία πλευρά της Κωνσταντινούπολης, το φρούριο της Ανατολίας είναι ένα από τα ιστορικά αριστουργήματα που στολίζουν την ακτή του ο Βόσπορος. Δίνοντας το όνομά του στη συνοικία στην οποία βρίσκεται, το αριστούργημα χτίστηκε με διάταγμα του ο αυτοκράτορας Βαγιαζήτ ο 1st ως βοηθητική κατασκευή που θα διευκόλυνε την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Βυζαντίου εκείνη την περίοδο. Σε 1452το Ρουμελιανό Φρούριο Στη συνέχεια κατασκευάστηκε με διάταγμα του Φατίχ Σουλτάνου Μεχμέτ ακριβώς στην απέναντι πλευρά του φρουρίου της Ανατολίας ως ενίσχυση. Ενώ χτιζόταν αυτός ο νέος πύργος, το φρούριο της Ανατολίας επισκευάστηκε επίσης με διάταγμα του σουλτάνου Φατίχ.

Το φρούριο της Ανατολίας μπορεί να θεωρηθεί ως χαρακτηριστικό δείγμα της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής της Οθωμανικής. Στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν και τούβλα εκτός από τους τετράγωνους λίθους. Η πρωταρχική δομή του φρουρίου, που ιδρύθηκε στη στενή περιοχή όπου η Γκόκσου ρυάκι εκβάλλει στο Βόσπορο, αποτελείται από έναν ψηλό ορθογώνιο πύργο. Τείχη περικλείουν αυτόν τον πύργο που λειτουργεί ως εσωτερικό κάστρο. Αυτός ο πύργος και το εσωτερικό τείχος στηρίζονται από μια δεύτερη επάλξεις. Οι επάλξεις αυτές περιβάλλονται από προμαχώνες. Αυτός ο προμαχώνας λειτουργεί ως εξωτερικό κάστρο. Εκτός από αυτόν, ο πύργος αποτελείται από το πρωτεύον κάστρο, τον εσωτερικό προμαχώνα, τον εξωτερικό προμαχώνα και τρεις δευτερεύοντες πύργους.

Η κύρια λειτουργία του φρουρίου της Ανατολίας κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης ήταν, όπως και το Φρούριο της Ρωμυλίας, να εξασφαλίσει τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού. Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, τα φρούρια έπαιξαν επίσης ζωτικό ρόλο στην αποφυγή των απειλών που προέρχονταν από τη Μαύρη Θάλασσα εκτός από την εξασφάλιση της τουρκικής κυριαρχίας στα Στενά.

Σήμερα, τα φρούρια κατατάσσονται στις κορυφαίες αξίες που φέρνουν επιπλέον ομορφιά στη σιλουέτα του Βοσπόρου.