Размерът на стипендията има тенденция да се увеличава с нивото на образование, което студентът посещава. Повечето университети имат свои собствени споразумения за стипендии в допълнение към тези, които се предлагат от правителството и други организации, така че студентите, нуждаещи се от стипендии, се съветват да посетят уеб страниците на своите университети. Някои от стипендиите, предлагани от правителството в Турция, включват курсове по турски език, ако студентът не може да предостави сертификат за владеене на турски език при пристигането си. Друга помощ, която се предоставя на студентите, освен месечните парични плащания, включва здравно осигуряване и настаняване за периода на обучение във връзка с университета на студента.

Акценти

  • Паричната помощ идва от различни организации, както и от правителството.
  • Стипендии, които могат да покрият транспортните разходи.
  • Стипендии, които предлагат езикова помощ за студента.
  • Възможност да останете в университетските помещения чрез стипендии за настаняване.
  • Стипендии, които покриват разходите за здравно осигуряване по време на периода на обучение.

Истанбул е град за висше образование благодарение на многото възможности, които предлага. Градът е пълен с университети и всеки университет има различна възможност за стипендии. Много студенти се нуждаят от помощ от други за своето образование по време на университетските си години и стипендиите са помощ номер едно, която студентите могат да получат за своето образование. Университетите имат свои собствени споразумения през повечето време за стипендии за студентите. Университетите в Истанбул показват, че имат толкова много възможности за стипендии за своите международни студенти, колкото и техните турски студенти, ако не и повече. Международен студент може да получи стипендии от Република Турция, както и от родната си страна, и от университета, те посещават в допълнение към националните и международни организации.

 Размерът на стипендията се увеличава с нивото на вашето образование, което показва, че тези стипендии са малки награди сами по себе си. Докато стипендиите обикновено означават месечни плащания на значителна сума пари, има и други видове стипендии. Тези други стипендии включват курсове по турски език за тези без сертификат за владеене на турски език, покриване на разходите за здравно осигуряване по време на периода на обучение и помощ с условията за настаняване на студента. Елате и се възползвайте от това, което обучението в Истанбул може да ви предложи

Често задавани въпроси

Университетите в Истанбул предлагат ли стипендии?
Да, университетите в Истанбул насочват своите студенти към възможностите за стипендии в допълнение към собствените си споразумения за стипендии.
Къде мога да получа стипендия по време на моя период на обучение в Истанбул?
Турция е чудесна възможност за висше образование, тъй като предоставя на чуждестранните студенти много възможности за стипендии. Студентът може да получи стипендия от родната си страна, Република Турция, университета, който посещава, в допълнение към националните и международни организации с предимства за стипендии.
Какво включват стипендиите в Турция?
Стипендиите включват месечни плащания за студенти в зависимост от тяхното ниво на образование, помощ при владеенето на турски език, условия за настаняване и помощ за разходите за здравно осигуряване.