Първите жители на Истанбул

Разкопките, проведени в пещерата Яримбургаз, откриха доказателства за човешка култура в района на езерото Кючукчекмедже. Колективното обитаване на Истанбул, който по-късно ще се превърне в един от най-пренаселените градове в света, датира от шестото хилядолетие пр. н. е. Тези общества са обитавали пещери както от европейската, така и от анадолската част на града.

Докато първите общества, съществували в района на Истанбул, са били номадски и полуномадски, с течение на времето се появяват по-културно развити групи - чийто поминък се основава на риболов, земеделие и животновъдство. Изследване, проведено във Фикиртепе, показва, че тези общества са се занимавали с риболов и отглеждане на животни като кучета, овце, кози, волове и свине от шестото хилядолетие пр. н. е. нататък.

Формиране на града

С настъпването на третото хилядолетие пр. н. е. заселването в Истанбул и околните райони се разраства бързо и започват да се формират градове-държави. През цялата история на района и особено през тази епоха районът близо до площад Султанахмет, който по-късно ще стане седалище на три различни империи, е важен център на заселване.

Първите общества, живеещи в и около Истанбул - който днес е толкова важен икономически център на глобалната арена - са били номадски и полуномадски. През третото хилядолетие пр.н.е., след създаването на постоянни селища, площад Султанахмет и районът наблизо се превръщат във важен център на растеж.